bạt - tarpaulin

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
PHÒNG HÀNH CHÍNH
Chức vụ:
Di động: 0210.3971.386
Điện Thoại:
(0210) 3971386
Fax:
(0210) 3991357
Địa chỉ:
Nhà A1, Khu 3, P. Vân Phú, TP. Việt Trì, Phú Thọ - NMSX: Khu 13, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Thông tin công ty
CÔNG TY TNHH MINH PHƯƠNG
Địa chỉ:
Nhà A1, Khu 3, P. Vân Phú, TP. Việt Trì, Phú Thọ - NMSX: Khu 13, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại:
(0210) 3971386
Fax:
(0210) 3991357
Email:
Website:

 

Bản đồ chỉ đường